تماس با كتابدار  

 

 

 

 

 

 

الهام بنايي
نام و نام خانودگي:
مسئول كتابخانه سمت:
كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
تحصيلات:
۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۱۰
تلفن:
alborz.lib@ut.ac.ir رايانامه:
  پيغام:

درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.