فرم خريد كتاب  

هدف اصلي كتابخانه پرديس تامين نياز آموزشي و ارتقائ سطح علمي كاربران است. لذا كاربران از جلمه اساتيد محترم و دانشجويان گرامي در صورت موجود  نبودن كتاب مورد نياز در كتابخانه مي توانند مشخصات كتاب و منبع مورد نظر خود را جهت خريد بر روي فرم سفارش خريد كتاب (پيوست) نوشته و با تائيد و امضاي مدير محترم گروه آموزشي به كتابخانه ارسال نمايند.

پيوست ها:

درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.