فرم هاي پژوهشي

لطفا فايل مورد نظر را از پيوست صفحه دريافت نماييد.

پيوست‌ها:

 • پيوست ۱: فرم شماره 1 (تاييد مقاله مستخرج از رساله دكتري)
 • پيوست ۲: فرم شماره 2 (تصويب پروپوزال)
 • پيوست ۳: فرم شماره 3 (پايان دوره آموزشي)
 • پيوست ۴: فرم شماره 4 (گزارش پيشرفت پايان نامه)
 • پيوست ۵: فرم شماره 5 (تاييد پايان نامه براي برگزاري جلسه دفاع)
 • پيوست ۶: فرم درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي دانشگاه تهران
 • پيوست ۷: دستورالعمل ساخت پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري
 • پيوست ۸: فرم تصحيحات پايان نامه
 • پيوست ۹: پروپوزال گروه مديريت
 • پيوست ۱۰: پروپوزال گروه حقوق
 • پيوست ۱۱: فرم تحويل_رساله_دكتري
 • پيوست ۱۲: فرم اصالت اثر
 • پيوست ۱۴: فرم_حمايت_از_پايان_نامه_پرديس_البرز)
 • پيوست ۱۵: مراحل_دفاع_از_پايان_نامه_كارشناسي_ارشد_
 • پيوست ۱۶: مراحل_دفاع_از_رساله_دكتري
 • پيوست ۱۷: فرم تحويل_پايان_نامه_ارشد
 • پيوست ۱۸: فرم انتخاب استاد راهنما
 • پيوست ۱۹: تاييد_برگزاري_پروپوزال_دكتري
 • پيوست ۲۰: آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي پرديس البرز

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.