فرم هاي پژوهشي

لطفا فايل مورد نظر را از پيوست صفحه دريافت نماييد.

پيوست‌ها:

 • پيوست ۱: فرم تاييد مقاله استخراجي از رساله دكتري
 • پيوست ۲: فرم انتخاب استاد راهنما
 • پيوست ۳: فرم شماره 3 (پايان دوره آموزشي)
 • پيوست ۴: فرم شماره 4 (گزارش پيشرفت پايان نامه -رساله)
 • پيوست ۵: فرم شماره 5(فرم مجوز دفاع رساله دكتري و پايان نامه كارشناسي ارشد)
 • پيوست ۶: فرم مجوز دفاع پروپوزال دكتري
 • پيوست ۷: دستورالعمل ساخت پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري
 • پيوست ۸: فرم تصحيحات پايان نامه
 • پيوست ۱۰: فرم تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۱۱: فرم تحويل رساله دكتري
 • پيوست ۱۲: فرم اصالت اثر
 • پيوست ۱۳: فرم حمايت از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان
 • پيوست ۱۴: فرآيند بعد از دفاع و مراحل تسويه با كتابخانه پرديس البرز
 • پيوست ۱۵: مراحل دفاع در نيمسال دوم سال تحصيلي98-97

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.