راهنماي تصويب پروپوزال  

بروزرساني: از تيرماه ۱۳۹۳ دانشجويان دكتري خود نيز مي توانند فرآيند تصويب پروپوزال را شروع نمايند.

درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.