امور دانشجويي فرهنگي

معرفي امور دانشجويي فرهنگي

به بخش امور دانشجويي فرهنگي پرديس البرز دانشگاه تهران خوش آمديد.

شرح وظايف وماموريت هاي محوله به مدير واحد به شرح ذيل است:

 • برنامه ريزي ونظارت بر فعاليت هاي واحد رفاه و مشاوره
 • برنامه ريزي و نظارت برفعاليتهاي واحد خوابگاه ها و سلف سرويس
 • برنامه ريزي و نظارت برفعاليت هاي واحد فرهنگي و تفريحي
 • بررسي مسائل و مشكلات انضباطي گزارش شده دانشجويان توسط واحدهاي ذيربط و شركت در كميته هاي مربوطه
 • هماهنگي با نهادها، سازمان ها ي مستقر در استان البرز جهت پيگيري مسائل دانشجويي
 • پيشنهاد شيوه نامه هاي لازم به معاونت طرح و توسعه و نظارت بر اجراي قوانين و آئين نامه هاي دانشجويي
 • ارائه برنامه سالانه مديريت و همكاري در تدوين بودجه و اعتبارات
 • ارائه گزارش منظم و مستمر از عملكرد مديريت دانشجويي به رياست پرديس
 • هماهنگي و صدورمعرفي نامه براي دانشجويان متقاضي ( ورزشي، تفريحي، كلاس هاي گروهي و ...) به ارگان ذيربط
 • انجام ساير امور محوله از سوي رياست پرديس

معرفي صندوق رفاه دانشجويان

صندوق رفاه دانشجويان در سال ۱۳۵۳ با هدف اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و دانشجويان خارج از كشور آغاز به كار كرد . با انقلاب اسلامي ايران و تغيير سياستهاي كلي كشور صندوق رفاه دانشجويان نيز سياست پرداخت وام تحصيلي را براي بازگشت سرمايه و استفاده مجدد از آن جايگزين سياست پرداخت كمك هزينه دانشجويي نمود تا ضمن مساعدت به وضع تحصيلي و رفاهي دانشجويان با استعداد و كم بضاعت كشور در جهت اهداف ترسيم شده در قانون اساسي كه همانا خود كفايي آموزش عالي كشور مي باشد گام بردارد. صندوق رفاه دانشجويان در مدت فعاليت خود همواره سعي در توسعه كمي و كيفي ارائه تسهيلات رفاهي به دانشجويان راداشته و دارد.

اداره رفاه دانشجويان پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان مي باشد، كه نماينده صندوق رفاه دانشجويان در دانشگاه مي باشد و وظيفه آن اعطاي حقوق تعيين شده از سوي صندوق به دانشجويان مي باشد.

انواع تسهيلات رفاهي صندوق رفاه دانشجويان: شامل انواع وامها ، پرداخت يارانه و انعقاد تفاهم نامه با شركتهاي بيمه


معرفي و اهداف اداره ي رفاه دانشجويان

اداره رفاه دانشجويان زير مجموعه معاونت دانشجويي مي‌باشد. اين اداره پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان جهت ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان است. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ضمن پرداخت تسهيلاتي نظير وام كمك هزينه تحصيلي، وام مسكن، وديعه مسكن متاهلي، وام ضروري، وام ازدواج، وام بيمه و ... در قالب آئين‌نامه و مقررات خاص خود، اقدام به تامين بخشي از تجهيزات مورد نياز خوابگاه‌ها و سلف‌سرويس و نيز پرداخت يارانه‌هاي گوناگون به دانشگاه مي‌نمايد تا بتواند بخشي از هزينه‌هاي سنگين حوزه خدمات دانشجويي را تامين نمايد.

وظايف اداره رفاه دانشجويان:

۱. پيگيري ارسال گزارش آمار دانشجويان فعال دانشگاه به صندوق در هر نيمسال تحصيلي از طريق موسسه پژوهش.

۲. پيگيري ،جذب و ابلاغ اعتبارات يارانه نقدي (تغذيه اياب و ذهاب قند وشكر و پنير) به دانشگاه.

۳. پيگيري ،جذب، ابلاغ و مصرف اعتبار تخصيصي وامهاي تحصيلي، مسكن ، ممتازي، خاص، ضروري، وديعه مسكن ، شهريه و غيره.

۴. پيگيري و جذب يارانه هاي نقدي صندوق جهت تعميرات و خريد تجهيزات سلف سرويس و خوابگاه ها .

۵. پيگيري و جذب اعتبارات لازم جهت انعقاد و پرداخت حق السهم صندوق در قراردار بيمه خدمات درماني دانشجويان دانشگاه.

۶. بررسي وضعيت بيمه دانشجويان كارشناسي جديدالورود در هر سال و بيمه نمودن دانشجويان فاقد بيمه.

۷. ثبت نام و تشكيل پرونده براي دانشجويان متقاضي بيمه خدمات درماني(بيمه ايرانيان).

۸. ارتباط با سازمان بيمه خدمات درماني جهت انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان دانشگاه هر سال و سالي دو مرحله (شامل قراردادهاي اصلي و تكميلي ودانشجويان خارجي)انجام امور مالي.

۹. اخذ دفترچه بيمه و توزيع بين دانشجويان.

۱۰. ارتباط با شركتهاي بيمه جهت بيمه حوادث نمودن كليه دانشجويان دانشگاه:

انعقاد قرارداد-ارسال اسامي-انجام امور مالي و پيگيري اخذ غرامت مربوط به دانشجويان حادثه ديده در طول هر ترم.

۱۱. ثبت نام از دانشجويان متقاضي وامهاي تحصيلي-مسكن-تحصيلي ممتاز –ضروري ممتاز –موارد خاص-ضروري -وديعه مسكن-حج عمره –قهرمان ورزشي-مبتكر-كم بينا - نابينا و حوادث غير مترقبه دانشجويان روزانه.

۱۲. ثبت نام از دانشجويان متقاضي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم.

۱۳. اطلاع رساني و توزيع مدارك مالي لازم.

۱۴. دريافت فرمهاي تائيد شده و مدارك مربوط .

۱۵. ارسال اطلاعات متقاضيان واجد شرايط از طريق سيستم اتوماسيون به صندوق رفاه دانشجويي

۱۶. پيگيري و ارسال وام به حساب دانشجويان ذينفع.

۱۷. ثبت نام از دانشجويان متقاضي وام وديعه مسكن متاهلي دانشگاه.

۱۸. دريافت فرمهاي تائيد شده و مدارك مربوط .

۱۹. ارسال اطلاعات متقاضيان واجد شرايط به معاونت مالي و اداري دانشگاه .

۲۰. اطلاع رساني به دانشجويان متقاضي بمنظور دريافت چك وام وديعه مسكن دانشگاه از امور مالي دانشگاه .

۲۱.انجام مراحل تسويه حساب مربوط به دواير معاونت دانشجويي براي كليه دانشجويان انصرافي ، اخراجي و فارغ التحصيلان دانشگاه.

۲۲. محاسبه تمام ديون دانشجويان در طول تحصيل (مختص دانشجويان بدهكار).

۲۳. صدور فيش ۱۰% از كل بدهي(مختص دانشجويان بدهكار).

۲۴. صدور فيش نقدي اجاره بهاي خوابگاه از سال ۸۶ به بعد(مختص دانشجويان خوابگاهي).

۲۵. ارسال اطلاعات فارغ التحصيلان به صندوق رفاه دانشجويان جهت صدور دفترچه اقساط.

۲۶. صدور دفترچه اقساط از طريق سيستم جامع فاز۲ صندوق رفاه دانشجويان، براي فارغ التحصيلان متقاضي دريافت دفترچه قسط .

۲۷. صدور فيش بانكي از طريق سيستم جامع فاز۲ صندوق رفاه دانشجويان ، مربوط به فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي.

۲۸. ارسال اطلاعات فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي به صندوق رفاه دانشجويان.

۲۹. صدور گواهي عدم بدهي از طريق سيستم جامع فاز۲ صندوق رفاه دانشجويان، مربوط به فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي.

۳۰. هر ساله اداره رفاه دانشجويان مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي چگونگي تخصيص تسهيلات رفاهي را از طريق بروشورهاي ذيل در اختيار دانشجويان به ويژه ورودي هاي جديد قرار مي دهد:

 • آشنايي با ضوابط و مقررات پرداخت تسهيلات دانشجويي
 • آشنايي با ضوابط و مقررات تسهيلات بيمه دانشجويي
 • آشنايي با ضوابط و مقررات باز پرداخت تسهيلات دانشجويي

  مسئول امور دانشجويي :

  • خانم كوه بر

  تماس:

  • تلفن: تماس با دانشگاه - داخلي ۱۰۱

 

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.