تقويم آموزشي سال تحصيلي ۹۵-۹۴  

دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي جهت اطلاع از تقويم دانشگاهي سال تحصيلي ۹۵-۹۴ به فايل ذيل مراجعه نمايند.

  

در ضمن تاكيد مي نمايد دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي موظف هستند براي انتخاب واحد رسمي و ثبت در سيستم جامع آموزش دانشگاه با رعايت ساير شرايط و مقررات و مجوزهاي مربوط در موعد تعيين شده در تقويم مذكور اقدام نمايند.در صورت عدم انتخاب واحد رسمي دانشجو در موعد مقرر منصرف از تحصيل محسوب مي گردد.

پيوست ها:

  • پيوست ۱: تقويم آموزشي سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران
درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.