معاونت پژوهشي  

معاونت پژوهش و فناوري پرديس البرز دانشگاه تهران وظيفه بستر سازي و مديريت فعاليتهاي پژوهشي و افزايش توان بالقوه تحقيقاتي پرديس را بر عهده دارد.

سياستگذاري و ارائه خدمات جهت دستيابي به اهداف بزرگ پژوهشي در قالب برنامه‌هاي توسعه كشور و نيز ارتقاء جايگاه ملي و بين المللي پرديس از جمله اهداف اين معاونت مي‌باشد كه با همكاري زيرمجموعه توانمند مديريتي خود در زمينه‌هاي مختلف عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشد.

درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.