خبر شماره ۵۱۰۷

فراخوان مسابقه مقاله نويسي آيونز ۲۰۱۹

بازديد: ۷۶     ۹۸/۳/۲۸


بازديد: ۳۸۰۷۳   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۷۰۶۱   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۲۴۵۱   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۸۸۱   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۹۳۲۸   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۰۶۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۵۱۹   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۳۹۷   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۵۰۱   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۷۹۴   ۹۶/۱/۲۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.