خبر شماره ۵۱۰۱

منابع آزمون جامع دكتري گروه حقوق خصوصي

بازديد: ۴۱۶     ۹۸/۳/۱۴

به اطلاع دانشجوياني كه آزمون جامع مورخ ۱۹/‏۰۳/‏۹۸ دكتري گروه حقوق خصوصي پرديس البرز را دارند مي‌رساند استفاده ازكتاب "قانون مالكيت فكري، قانون مدني و معاهده برم بدون حاشيه نويسي" در جلسه امتحان مجاز مي باشد.


بازديد: ۴۳۲۸۰   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۳۰۸   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۳۷۹۹   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۲۷۰   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۰۵۰   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۱۹۰   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۹۹۵   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۵۲۹   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۶۰۸۲   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۵۵۳۷   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.