خبر شماره ۵۰۹۹

تمديد دوره ارزشيابي الكترونيكي اساتيد در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۸-۹۷

بازديد: ۴۲۰     ۹۸/۳/۹

به اطلاع دانشجويان عزيز مي‌رساند تمديد دوره ارزشيابي الكترونيكي اساتيد محترم در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۰۳/۱۱ /‏۹۸ ‬ ‬ ‬ لغايت روز جمعه مورخ۲۴/‏۰۳/‏۹۸ ‬ ‬ خواهد بود.
در ضمن تمامي دانشجوياني كه در نيمسال مذكور واحد آموزشي اخذ نموده‌اند، ملزم به شركت در اين ارزشيابي خواهند بود و در صورت عدم شركت در آن مسئوليت تمام امور آموزشي به عهده شخص دانشجو مي‌باشد.

معاونت علمي پرديس البرز دانشگاه تهران


بازديد: ۴۳۱۴۰   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۲۹۷   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۳۷۸۸   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۲۶۵   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۰۴۱   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۱۸۹   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۹۹۴   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۵۲۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۶۰۲۱   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۵۵۳۷   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.