خبر شماره ۵۰۹۸

پذيرش امريه سربازي در پرديس البرز دانشگاه تهران

بازديد: ۱۲۱۸     ۹۸/۴/۱۹

به اطلاع متقاضيان و علاقمندان مي رساند پرديس البرز دانشگاه تهران بر اساس اولويت ها و شرايط خاصي اقدام به جذب ۲ نفر نيروي امريه مي نمايد.

متقاضيان لازم است ضمن مراجعه به واحد امور اداري پرديس تا پايان خرداد ماه سال ۹۸، درخواست امريه مرتبط با رشته تحصيلي خود را اعلام نمايند. درخواست متقاضيان  بايستي ۵۵ روز قبل از اعزام (تاريخ تعيين شده در برگه سبز) به اداره كل منابع انساني ارسال گردد. در غير اينصورت به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سپس دانشگاه از بين متقاضيان، افراد واجد شرايط را انتخاب مي­ نمايد. بديهي است تكميل فرم ­ها و موافقت پرديس تا زمان تاييدِ دانشگاه، حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.

شرايط و اولويت هاي پذيرش:

۱.        داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر

۲.       معدل دوره كارشناسي ارشد حداقل ۱۶ 

۳.      سكونت در تهران (بومي بودن)

۴.      اولويت با فارغ التحصيلان دانشگاه تهران

۵.      خانواده هاي محترم كميته امداد، بهزيستي، مشمولين متاهل و معاف از رزم در اولويت هستند.

اطلاعات و مدارك مورد نياز:

۱.        تصوير كارت ملي

۲.       تصوير شناسنامه

۳.      در صورت متاهل بودن تصوير كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه همسر

۴.      گواهي فارغ التحصيلي معدل دار

۵.      عكس پرسنلي

۶.       برگه سبز يا همان برگه اعزام بدون درج غيبت

۷.      شماره تلفن ثابت و همراه

۸.      تصوير هر چهار فرم تكميل شده به شرح جدول ذيل

 

 

نام فرم

توضيحات

 فرم شماره ۱

 امتياز بندي امريه

 اين فرم امتياز بايد توسط استاد راهنما تكميل، امضاء و به مهر دانشكده يا مدير گروه ممهور گردد.

 فرم شماره ۲

 پيشنهاد به كارگيري نيروي امريه

 قسمت نوع كار پيشنهادي بايد توسط مدير، معاون يا رئيس دانشكده تكميل و با امضاي مقام مسئول و مهر واحد تاييد شود. ساير قسمت ها توسط متقاضي تكميل گردد.

 فرم شماره ۳

 تعهد قبل از خدمت

 در اين فرم متقاضي خود را ملزم به رعايت كليه مقررات و قوانين اعلام شده از سوي دانشگاه اعلام مي دارد.

 فرم شماره ۴

 مشخصات و سوابق تحصيلي

 متقاضي بايستي ضمن الصاق عكس روي اين فرم، آن را با دقت تكميل نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

متقاضيان مي توانند اطلاعات و مدارك مذكور به مسئول اداري پرديس البرز  تحويل  ارسال نمايند. و يا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۵۵۵۲۶ تماس حاصل نمايند.

لازم به ذكر است به مدارك ناقص، ناخوانا، بي كيفيت و مداركي كه به موقع ارسال نشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ادرس : براي مشاهده ادرس لينك زير را كليك نماييد.

/Page.php?ID=۴۰۴۰

 

 

 


بازديد: ۴۳۱۴۴   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۲۹۷   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۳۷۸۹   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۲۶۵   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۰۴۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۱۸۹   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۹۹۴   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۵۲۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۶۰۲۷   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۵۵۳۷   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.