خبر شماره ۵۰۸۸

منابع آزمون جامع حقوق بين الملل و حقوق عمومي

بازديد: ۱۲۱     ۹۸/۲/۲۸

قابل توجه دانشجويان گروه حقوق عمومي و بين الملل در خصوص برگزاري آزمون جامع ۱۹ خرداد ۹۸

قابل توجه دانشجويان دكتري رشته حقوق (عمومي و بين الملل عمومي)

۱- حقوق بين الملل عمومي: براي دوره دكتري حقوق بين الملل عمومي، تحليل عملكرد بين المللي دولتها و قايع بين المللي روز و تحليلمحتوي آرائ و احكام قضائي و داوري بين المللي به عنوان موضوعات امتحان جامع تعيين گرديد.

۲- حقوق عمومي: براي دوره دكتري حقوق عمومي، مباحث حقوق اساسي و حقوق اداري به عنوان موضوعات امتحان جامع مشخص شد.

لازم به ذكر است دانشجويان مربوطه جهت شركت در آزمون ملزم به انجام امور (تسويه شهريه، اتمام دروس آموزشي، و ارائه مدرك زبان مي‌باشند)


بازديد: ۴۳۷۲۵   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۳۳۵   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۳۸۴۵   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۲۹۴   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۰۸۴   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۱۹۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۰۰۱   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۵۳۲   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۶۲۶۱   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۵۵۳۹   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.