خبر شماره ۵۰۸۲

مواد امتحاني آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني گرايش سياستگذاري ورودي ٩۶

بازديد: ۱۱۵     ۹۸/۲/۲۸

۱. طراحي و اجراي سياستگذاري در سازمان هاي بازرگاني دكتر كيومرث شريفي

۲. كنترل هاي استراتژيك بازرگاني  دكتر محمد اعرابي

۳. فلسفه علم وروش شناسي تحقيق در مديريت بازرگاني دكتر مجتبي اميري

 


بازديد: ۴۳۸۰۹   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۳۴۸   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۳۸۵۴   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۲۹۸   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۰۸۶   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۱۹۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۰۰۱   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۵۳۴   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۶۲۷۸   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۵۵۴۰   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.