خبر شماره ۵۰۴۵

كارگاه روش تحقيق و نگارش علمي

بازديد: ۷۸     ۹۸/۲/۲

مركز توسعه آموزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران براي ترم بهار ۱۳۹۸ برگزار مي‌كند:

روش تحقيق و نگارش علمي: اصول و نگارش مقالات علمي- پژوهشي، نگارش مقاله جهت چاپ در مجلات بين المللي ISI و ...، public speaking (سخنراني و هدايت جلسات در كنفرانس‌هاي بين المللي Academic writing (نگارش دانشگاهي به زبان انگليسي)، رزومه نويسي، ويراستاري علمي.


بازديد: ۴۳۱۴۴   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۲۹۷   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۳۷۸۹   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۲۶۵   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۰۴۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۱۸۹   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۹۹۴   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۵۲۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۶۰۲۷   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۵۵۳۷   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.