خبر شماره ۴۹۷۴

امضاي تفاهم نامه همكاري ميان پرديس البرز و مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران

بازديد: ۹۳۳     ۹۷/۱۰/۲۴

 

بنا به گزارش روابط عمومي پرديس البرز در ديداري كه روز يكشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ بين رئيس پرديس البرز و رئيس مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران صورت پذيرفت، تفاهم نامه همكاري به منظور توسعه همكاري هاي مشترك در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي توسط دكتر يونس نوربخش، رئيس پرديس البرز  و دكتر علي حاجي آقابزرگي اميري، رئيس مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران به امضا رسيد.

 براساس تفاهم نامه  مذكور، دو طرف در خصوص زمينه هاي ذيل توافق نمودند:

۱.       تبادل استاد، پژوهشگر و كارمند براي كسب تجربه و انتقال دانش در حوز ه هاي مورد علاقه مشترك

۲.      همكاري در برگزاري دوره هاي آموز شي ضمن خدمت و تخصصي كاركنان و مديران دانشگاه

۳.       همكاري و تباد اطلاعات و تجربيات در انجام نشست ها و گردهمايي هاي مشترك

۴.      انجام پروژه هاي مشترك با رعايت قوانين و مقررات

 

در ابتداي اين ديدار، دكتر حاجي آقا بزرگي اميري اطلاعاتي را در خصوص فعاليت هاي صورت گرفته و نيز برنامه هاي آتي مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشگاه ارائه نمود. او بيان كرد كه اين مركز برنامه هاي متنوعي را براي آموزش و توانمند سازي كاركنان و مديران و حتي اساتيد دارد. از جمله آنها آموزش در راستاي سياست هاي دانشگاه در خصوص مسئوليت پذيري اجتماعي است.پس از وي، دكتر نوربخش ضمن خوشامدگويي به ايشان و همكارانشان توضيحاتي را در باب مقوله آموزش ارائه نمود. وي ضمن تاكيد بر اهميت آموزش گفت: آموزش حتي براي اساتيد جديد الاستخدام و مديران گروهها نيز لازم است تا با مقررات و فضاي دانشگاه اشنا شوند.  

رئيس پرديس البرز سپس به علاقمندي پرديس براي ارتقاي سطح كاركنان و تخصصي نمودن فعاليت هاي آنها اشاره نمود. وي گفت عصر كنوني، عصر هوشمندي است پس ما نيز بايد در زمينه مديريت هوشمند فعاليت كنيم. اين هوشمندي مي تواند در برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي تخصصي كاركنان، رابطين و حتي مديران گروه هاي پرديس متبلور گردد.

در اين ديدار همچنين تفاهم نامه همكاري به منظور توسعه همكاري هاي مشترك در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي توسط دكتر يونس نوربخش به عنوان رئيس كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه و دكتر علي حاجي آقابزرگي اميري، رئيس مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران به امضا رسيد.

دكتر نوربخش ضمن تاكيد بر اهميت سلامت اجتماعي گفت: پيش از اين سلامت صرفا در دو حوزه جسمي و روحي مورد بررسي قرار مي گرفت اما در حال حاضر سلامت اجتماعي اهميت بسيار بالاتري نسبت به دو حوزه قبلي پيدا كرده است. زندگي بر اساس روابط اجتماعي صحيح، سالم بودن و درست عمل كردن در حال حاضر به عنوان يكي از مسائل اجتماعي اهميت بسيار بالايي يافته است. در نتيجه برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه سلامت اجتماعي از اهميت برخوردار است. وي در ادامه ابراز اميدواري نمود تا با امضاي اين تفاهم نامه كرسي بتواند نقش موثري در سوق دادن آموزش هاي مورد نياز در زمينه سلامت اجتماعي ايفا نمايد.

لازم به ذكر است پرديس البرز در تجهيز و راه اندازي ساختمان مركز آموزش دانشگاه همكاري داشته است . در اين جلسه معاونين پرديس نيز نكاتي را در خصوص ضرورت آموزش و زمينه هاي همكاري بيان كردند.

 


بازديد: ۳۷۸۹۴   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۹۰۵   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۲۳۰۱   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۷۷۸   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۹۱۷۶   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۰۲۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۳۵۲   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۳۴۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۴۷۷   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۷۷۰   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۲۸   ۹۸/۴/۵
بازديد: ۳۹   ۹۸/۳/۲۸
بازديد: ۴۳   ۹۸/۳/۲۸
بازديد: ۵۹۸   ۹۸/۳/۲۷
بازديد: ۶۳۷   ۹۸/۳/۲۳
بازديد: ۴۹   ۹۸/۳/۲۱
بازديد: ۴۴۹   ۹۸/۳/۲۱
بازديد: ۶۳۵۲   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۳۶۳۶   ۹۸/۳/۱۹
بازديد: ۲۲۶۸   ۹۸/۳/۱۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.