خبر شماره ۴۹۵۵

بازديد دانشجويان ژاپني از پرديس البرز و نشست "حكمراني جهاني و صلح پايدار" با مشاور امور بين الملل پرديس

بازديد: ۷۵۴     ۹۷/۱۰/۴

گروهي از دانشجويان ژاپني با همكاري و هماهنگي دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه طي بازديد از پرديس البرز دانشگاه تهران با دكتر محمدرضا سعيدآبادي، مشاور امور بين الملل پرديس البرز ديدار و گفت و گو كردند.

در ابتداي اين نشست، مشاور امور بين الملل پرديس البرز اطلاعاتي در خصوص دانشگاه تهران و پرديس البرز و همچنين ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي و همكاري هاي بين المللي را در اختيار دانشجويان قرار داد و بر فرصت هاي همكاري بين پرديس البرز و دانشگاه هاي ژاپني تاكيد نمود.

در ادامه دكتر محمدرضا سعيدآبادي، دانشيار روابط بين الملل دانشگاه تهران و مشاور امور بين الملل پرديس البرز با عنوان "حكمراني جهاني و صلح پايدار" براي دانشجويان ژاپني سخنراني نمود. وي با اشاره به سازه هاي حكمراني جهاني و اهميت توسعه چتر حكمراني جهاني و پوشش وسيعتر ديدگاه ها و نظرات مختلف و متفاوت در سازمان هاي بين الدولي بر ضرورت رويكرد همه جانبه نگر در حكمراني جهاني براي دستيابي به صلح پايدار تاكيد نمود.

در پايان نشست دانشجويان با طرح سوالاتي در خصوص موضوع نشست و سخنراني بحث نمودند.

 


بازديد: ۳۷۸۹۴   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۹۰۵   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۲۳۰۱   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۷۷۸   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۹۱۷۶   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۰۲۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۳۵۲   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۳۴۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۴۷۷   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۷۷۰   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۲۸   ۹۸/۴/۵
بازديد: ۳۹   ۹۸/۳/۲۸
بازديد: ۴۳   ۹۸/۳/۲۸
بازديد: ۵۹۸   ۹۸/۳/۲۷
بازديد: ۶۳۷   ۹۸/۳/۲۳
بازديد: ۴۹   ۹۸/۳/۲۱
بازديد: ۴۴۹   ۹۸/۳/۲۱
بازديد: ۶۳۵۲   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۳۶۳۶   ۹۸/۳/۱۹
بازديد: ۲۲۶۸   ۹۸/۳/۱۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.