خبر شماره ۴۸۶۵

قابل توجه كليه دانشجويان پرديس البرز (اطلاعيه مهم)

بازديد: ۲۲۰     ۹۷/۷/۴

پيرو اطلاع رساني‌هاي قبلي و ابلاغ آئين نامه‌هاي آموزشي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، در رعايت موارد ذيل دقت نمائيد:

 

 

كارشناسي ارشد

۱-  دانشجويان كارشناسي ارشد موظفند تا قبل از شروع نيمسال دوم تحصيلي، استاد راهنما و موضوع پايان نامه خود را انتخاب نموده و فرم "انتخاب استاد راهنما" را به تأييد مدير گروه رسانده و در سامانه مديريت پايان نامه ثبت نمايند.

۲-   دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد موظفند قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، پروپوزال خود را به تصويب شوراي گروه آموزشي برسانند.

۳-  براي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاريخ تصويب پروپوزال و با اعلام آمادگي دانشجو و تأييد اساتيد راهنما و مشاور و مدير گروه آموزشي، امكان صدور مجوز دفاع وجود دارد.

 

دكتري

۱-  دانشجويان دكتري موظفند تا قبل از شروع نيمسال دوم تحصيلي، استاد راهنما و موضوع رساله خود را انتخاب نموده و فرم "انتخاب استاد راهنما" را به تأييد مدير گروه رسانده و در سامانه مديريت پايان نامه ثبت نمايند.

۲-  دانشجويان مقطع دكتري موظفند قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پروپوزال و اساتيد راهنما و مشاور خود را به تصويب شوراي گروه آموزشي برسانند و بعد از قبولي در آزمون جامع و حداكثر تا قبل از شروع نيمسال ششم، اقدام به برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال نمايند.

 

۳-  براي دانشجوي مقطع دكتري پس از گذشت حداقل يك سال از تاريخ دفاع از پروپوزال، با اعلام آمادگي دانشجو وتأييد اساتيد راهنما و مشاور و ومدير گروه آموزشي و وصول پذيرش مقالات مستخرج از رساله در مجلات معتبر معاونت پژوهشي، امكان صدور دفاع وجود دارد.

 

 

شرايط مقاله جهت اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري به شرح ذيل مي‌باشد:

 ايميل درج شده در مقاله دانشجو و استاد راهنما مي‌بايست ايميل دانشگاه تهران باشد.

 دانشجو در مقاله به عنوان دانشجوي پرديس البرز دانشگاه تهران معرفي شود.

 نويسنده مسئول مقاله مي‌بايست استاد راهنما (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران) باشد.

 صدور مجوز دفاع از رساله دكتري منوط به چاپ مقاله در مجلات علمي- پژوهشي معتبر مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه تهران مي‌باشد.

 تأييد اصالت پذيرش مقاله داخلي و خارجي توسط استاد راهنما و مدير گروه الزامي است.

 


پيوست‌ها:


بازديد: ۳۷۴۲۶   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۳۱۳   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۶۸۹   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۲۲۱   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۸۵۰   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۷۲۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۱۸۵   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۴۲۵   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۷۰۳   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۶۴۸   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.