خبر شماره ۴۸۲۱

مصاحبه تخصصي آزمون دكتري پرديس البرز دانشگاه تهران برگزار گرديد.

بازديد: ۶۶۳     ۹۷/۴/۲۰

بنا به گزارش روابط عمومي پرديس البرز، مصاحبه تخصصي آزمون دكتري پرديس البرز از تاريخ ۱۳ الي ۱۷ تيرماه، بر اساس برنامه اعلامي از سوي پرديس البرز در دانشكده ها و گروه هاي تخصصي برگزار گرديد.  طي برگزاري مصاحبه دكتري، مجموعاً از تعداد ۹۵۰ نفر متقاضي در ۲۸ كد رشته، مصاحبه به عمل آمد كه از اين تعداد، مجموعاً ۱۱۰ نفر براي سال تحصيلي آتي پذيرش خواهند شد.

ليست كدرشته ها به شرح ذيل مي باشد:

.................................................................
جغرافياي سياسي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
زبان و ادبيات عرب
زبان و ادبيات فارسي
حقوق عمومي
حقوق بين الملل عمومي
حقوق خصوصي
فقه و مباني حقوق اسلامي
آسيب شناسي ورزشي-حركات اصلاحي
 آسيب شناسي ورزشي- امدادگر ورزشي
رفتار حركتي-يادگيري حركتي
رفتار حركتي-رشدحركتي
مديريت ورزشي
فيزيولوژي ورزشي
آموزش زبان انگليسي
زبان و ادبيات انگليسي
مهندسي صنايع
مهندسي متالورژي و مواد
محيط زيست-برنامه ريزي
شيمي كاربردي
جامعه شناسي-جامعه شناسي اقتصادي و توسعه
مديريت بازرگاني-مديريت سياستگذاري بازرگاني
مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري
مديريت دولتي-مديريت منابع انساني
مديريت صنعتي-توليد و عمليات
مديريت صنعتي-تحقيق در عمليات
مديريت رسانه اي
حسابداري


بازديد: ۳۷۱۸۳   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۱۹۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۶۱۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۰۷۶   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۷۶۱   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۶۶۶   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۱۴۷   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۳۹۵   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۶۷۶   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۶۰۹   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.