خبر شماره ۴۸۰۲

چهارمين نشست كميته علمي و سياستگذاري كنفرانس نقش مطالعات ميان رشته اي در توسعه علمي وكارآفريني كشور برگزار شد

بازديد: ۱۱۹     ۹۷/۴/۱۱

به گزارش روابط عمومي پرديس البرز چهارمين نشست كميته علمي و سياستگذاري كنفرانس "نقش مطالعات ميان رشته‌اي در توسعه علمي وكارآفريني كشور" روز شنبه مورخ ۹۷/۴/۹ برگزار گرديد.
در اين نشست كه با حضور هيات رئيسه پرديس و اعضاي كميته علمي و سياستگذاري كنفرانس برگزار گرديد، ابتدا آقاي دكتر نوربخش، رئيس پرديس البرز و رئيس كنفرانس توضيحاتي در خصوص فعاليت هاي صورت گرفته توسط بخش هاي مختلف از جمله كميته اجرايي، بخش بين الملل و ... ارائه نموده و در ادامه محورهاي اصلي نشست را اعلام نمودند. در اين نشست، اعضاء در خصوص انتخاب سخنرانان كليدي، انتخاب سخنرانان خارجي و انتخاب عناوين پنل ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
در خصوص تعيين سخنرانان كليدي مقرر گرديد تا براساس شاخص هايي چون  توانايي بيان مباني و مفاهيم، داراي تخصص در زمينه توسعه ميان رشته اي، سابقه اجراي رشته هاي بين رشته اي و ارتباط با صنعت انتخاب صورت پذيرد.
همچنين پيشنهاد گرديد در زمان برگزاري كنفرانس، پنج پنل تخصصي توسط پرديس ها و دانشكده هاي علوم، پزشكي، هنر، تربيت بدني و كارآفريني تشكيل گردد.


بازديد: ۲۷۵۹۲   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۴۵۵۹   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۹۵۳۸   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۸۹۱۱   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۷۳۸۵   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۰۳۸   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۴۸۶۶   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۴۱۷   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۳۶۸   ۹۶/۱۱/۸
بازديد: ۳۸۵۵   ۹۶/۳/۶

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.