خبر شماره ۴۷۵۳

جلسه كميته سياستگذاري و علمي كنگره ملي نقش مطالعات ميان رشته اي در توسعه علمي و كارآفريني كشور با رئيس دانشگاه تهران

بازديد: ۴۵۶     ۹۷/۲/۳۱

به گزارش روابط عمومي پرديس البرز روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ جلسه مشترك كميته سياستگذاري و علمي كنگره با رياست محترم دانشگاه تهران در دفتر ايشان برگزار شد. در اين جلسه حدود ۲۰ نفر از اعضاءكميته سياست گذاري و علمي متشكل از شخصيتهاي علمي دانشگاه تهران، شريف، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و دفتر گسترش آموزش عالي حضور داشتند. اين اولين كنگره ملي با هدف بررسي نقش مطالعات ميان رشته اي است كه در آبان ماه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري آن تبيين اهميت و ضرورت مطالعات ميان رشته اي و شناسايي موانع ساختاري و فرهنگي، تحقق آن و بررسي نقش مطالعات ميان رشته اي در تحقق توسعه علمي و كارآفريني كشور مي باشد. در آغاز رئيس كنگره آقاي دكتر يونس نوربخش و دبير علمي كنگره، آقاي دكتر رفيعي گزارشي از روند جلسات كميته علمي و اهداف همايش ارائه نمودند.

در اين راستا رياست دانشگاه آقاي دكتر نيلي ضمن تاكيد بر اهميت مطالعات ميان رشته­اي و لزوم پرداختن دانشگاه تهران و وزارت علوم به اين مسئله بر موانع موجود دانشگاه­ها در سيستم اداري و نظام ترفيع و ارتقاء اشاره نمودند. ايشان اشاره كردند كه ما هدف اصلي آموزش عالي را گم كرده­ايم و آموزش خود به هدف اصلي تبديل شده است و معمولا ساختارها زودتر از محتوا شكل مي­گيرد، در حاليكه اهميت محتوا به مراتب بيشتر مي باشد. در حال حاضر مرزهاي قطعي در زمينه آموزش تعريف گرديده و به نام گروه­هاي مختلف آموزشي شكل گرفته است اما ميان اين گروه ها ارتباطي وجود ندارد. اين مرزهاي مصنوعي بايد برداشته شود و در قالب برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مورد بازبيني قرار گيرد. در اين كنگره بايد مانيفستي از مفاهيم ارائه شود، تجربه دانشكده­هاي ميان رشته­اي بررسي و آسيب­ها و موانع و چالش­هاي موجود مورد بررسي قرار گيرد. بايد ديد چرا اقدامات قبلي به نتيجه نرسيده است، تجربيات كشورهاي ديگر با دعوت از سخنرانان از دانشگاه­هاي دنيا ارائه شود. ما ۱۵ سال پيش مصوبه ميان رشته­اي را داشتيم ولي تا به­حال تحقق نيافته است. ما هنوز فرهنگ اين كار را ايجاد نكرده­ايم ولي ظرفيت آن وجود دارد. ايشان تاكيد كردند كه در دانشگاه تهران ۱۴۰ گروه آموزشي وجود دارد و اين امكان وجود دارد كه رشته­ها با هم ارتباط برقرار كنند و مطالعات ميان رشته اي شكل بگيرد و پرديس البرز به دليل همان جامعيت دانشگاه تهران اين ماموريت را يافته است كه اين بررسي را انجام دهد.

پس از سخنان ايشان، جناب آقاي دكتر حسيني معاون آموزشي و جناب آقاي دكتر رحيميان معاون پژوهشي و اعضاء جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص اهميت توسعه مطالعات ميان رشته اي در دانشگاه­ها و كيفيت برگزاري همايش بيان كردند.

در ادامه آقاي دكتر دولتي مدير كل گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفتند برگزاري اين چنين رويدادهايي خود مي تواند براي سياستگذاري كشور راهبردهاي خوبي ارائه نمايد. بايستي در برگزاري كنگره به تجربه اي موفق و البته ناموفق توجه خاص مبذول شود تا بتوان توسط آن  آسيب شناسي در زمينه هاي مختلف صورت گيرد.. ايشان اظهار كردند در وزارت علوم بيش از ۲۲۰ رشته ميان رشته اي بررسي و تصويب شده است كه بايد بررسي شود كه سرانجام آنها به كجا رسيده است. ايشان ضمن تاكيد بر اهميت بحث، بر هرگونه مساعدت اعلام آمادگي نمودند.

در پايان، رئيس همايش آقاي دكتر نوربخش ضمن تشكر از همه اعضاء اظهار اميدواري كردند اين كنگره با اهداف بلند خود بتواند راهبردهايي را به دانشگاه و وزارت علوم ارائه نمايد و در جهت ترويج فرهنگ كار مشترك بين گروه هاي علمي براي حل مسائل جامعه كمك كن


بازديد: ۳۷۶۰۵   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۴۳۵   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۷۶۴   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۳۷۱   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۸۹۳۱   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۷۷۶   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۲۲۵   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۴۴۹   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۷۲۶   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۶۷۶   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.