خبر شماره ۴۷۴۶

قابل توجه دانشجويان دكتري اقتصاد متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۷

بازديد: ۲۹۳     ۹۷/۲/۲۲

به اطلاع ميرساند آزمون اين دانشجويان در تاريخ ۹۷/۰۲/۲۶ راس ساعت ۸.۳۰ صبح در محل دفتر مركزي پرديس البرز به ادرس خيابان انقلاب خ وصال شيرازي كوچه فردانش پلاك ۲ برگزار ميگردد.

*نكات مهم : 

جهت اخذ مجوز شركت در آزمون جامع توجه به نكات ذيل الزامي است:

  1. دانشجو مي‌بايست تا پايان نيمسال اول ۹۷ -۹۶ كليه واحدهاي آموزشي (حداقل ۱۸ واحد) خود را با موفقيت گذرانده باشد.

  2. معدل كل دروس مي‌بايست حداقل ۱۶ باشد.

  3. مدرك زبان را طبق جدول نمرات زبان حداكثر تا ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ به كارشناس مربوطه تحويل نمايد.

  4. حداكثر تا زمان حذف و اضافه در سامانه جامع آموزش اقدام به واريز شهريه نيمسال ۳۹۶۲ نموده و وضعيت تحصيلي شما "ترم در انتظار آزمون جامع" باشد.

    نكته: از محتواي كلاس درس اعم از جزوه، كتاب و.... آزمون گرفته خواهد شد.

    *مفاد آزمون:  در خبر شماره ۴۷۲۶ موجود مي باشد.


بازديد: ۳۴۰۶۷   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۵۷۳۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۱۹۷   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۹۶۷۹   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۳۳۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۳۸۱   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۵۸۸۳   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۲۳۸   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۵۱۸   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۴۶۵   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.