خبر شماره ۴۷۱۹

قابل توجه دانشجويان گروه حقوق عمومي و بين الملل در خصوص برگزاري آزمون جامع ارديبهشت ماه ۹۷

بازديد: ۲۱۰     ۹۷/۱/۱۵

قابل توجه دانشجويان دكتري رشته حقوق(عمومي و بين الملل عمومي)

دانشجوياني كه تا پايان نيمسال اول ۹۷-۹۶واحد هاي اموزشي خود را گذرانده اند مي توانند در آزمون جامع دوره دكتري كه در ارديبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد شركت نمايند.مواد اين آزمون :

۱-حقوق بين الملل عمومي:براي دوره دكتري حقوق بين الملل عمومي ،تحليل عملكرد بين المللي دولتها و قايع بين المللي روز و تحليل محتوي آرائ و احكام قضائي و داوري بين المللي به عنوان موضوعات امتحان جامع تعيين گرديد .

۲- حقوق عمومي:براي دوره دكتري حقوق عمومي ،مباحث حقوق اساسي و حقوق اداري به عنوان موضوعات امتحان جامع مشخص شد.

لازم به ذكر است دانشجويان مربوطه جهت شركت در آزمون ملزم به انجام امور (تسويه شهريه، اتمام دروس آموزشي ، و ارائه مدرك زبان مي  باشند)

زمان آزمون  ارديبهشت ماه ۹۷

گروه حقوق عمومي و بين الملل پرديس البرز


بازديد: ۳۴۰۶۷   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۵۷۳۱   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۱۹۷   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۹۶۷۹   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۳۳۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۳۸۱   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۵۸۸۳   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۲۳۸   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۵۱۸   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۴۶۵   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.