خبر شماره ۴۶۸۴

مراسم دومين جشنواره تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه تهران، ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ با حضور رئيس دانشگاه تهران برگزار شد.

بازديد: ۶۶۴     ۹۶/۱۱/۱۸

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تهران، در اين مراسم دكتر محمود نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه نام دانشگاه تهران به ما قوت و اختيارات وسيعي مي‌دهد، گفت‌: «اگر دانشگاه تهران تصميم بگيرد امروز حركت و يا كاري را انجام دهد به طور يقين در تمام كشور تأثيرگذار خواهد بود و البته نه تنها در داخل كشور بلكه نفوذ و قدرت اين دانشگاه در سطح بين‌المللي هم مطرح است».


 

دكتر نيلي احمدآبادي ادامه داد: «همه ما به‌ويژه مديريت دانشگاه تهران به مسئوليت خود آگاه هستند و وظيفه دارند هر اقدامي كه مي‌توانند در جهت توانمندسازي اعضاي خود انجام دهند لذا تمام تشويق‌ها و برنامه‌ها در همين جهت تعريف مي شود».
در اين مراسم لاله كوه بر، رئيس اداره دانشجويي پرديس البرز نيز يكي از كاركنان نمونه دانشگاه تهران انتخاب گرديد.
روابط عمومي پرديس البرزاين موفقيت بزرگ را تبريك مي گويد.بازديد: ۳۷۲۱۰   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۲۱۰   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۶۲۱   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۰۹۴   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۷۶۵   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۶۷۰   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۱۴۹   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۴۰۰   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۶۸۱   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۶۱۵   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.