خبر شماره ۴۶۷۵

اطلاعيه متقاضيان خوابگاه-پسران

بازديد: ۸۱۶     ۹۶/۱۱/۱۱

 

  دانشجويان پسر متقاضي طبق ليست ذيل مي توانند از ۱۶ بهمن سال جاري نسبت به اسكان خود در خوابگاه دانشگاه تهران،اقدام نمايند.

خوابگاه شهريار: خيابان طالقاني، بعداز تقاطع وصال، خيابان فريمان ، كوچه دستخوش پلاك ۴

به منظور ثبت نام و دريافت معرفي نامه مي توانند به خوابگاه پسران واقع خيابان قدس، خيابان ايتاليا ،پلاك ۴۵ ، نبش دانشكده هنرها ، دفتر پذيرش مراجعه نمايند.

زمان مراجعه : ۱۶ /۱۱/۹۶

زمان اسكان:۹۶/۱۱/۱۶

لازم به ذكراست طبق توافقات صورت گرفته، اداره كل خوابگاه در نظر دارد از ترم هاي آتي فضايابي نموده و دانشجويان را در شرايط ايده آل تر اسكان نمايد.

اموردانشجويي پرديس البرز


پيوست‌ها:


بازديد: ۲۷۹۳۲   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۴۷۰۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۹۷۲۷   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۹۰۲۷   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۷۴۶۲   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۱۱۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۴۹۰۸   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۴۴۲   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۳۸۷   ۹۶/۱۱/۸
بازديد: ۳۸۷۸   ۹۶/۳/۶
بازديد: ۴۲   ۹۷/۵/۲۳
بازديد: ۲۵   ۹۷/۵/۲۱
بازديد: ۹۰   ۹۷/۵/۱۶
seen: 14   2018-08-05
seen: 4   2018-08-05
بازديد: ۲۳۴   ۹۷/۵/۱۴
بازديد: ۱۶۳   ۹۷/۵/۹
بازديد: ۶۵   ۹۷/۵/۲
بازديد: ۱۹۲   ۹۷/۴/۲۶
بازديد: ۲۱۷   ۹۷/۴/۲۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.