خبر شماره ۴۶۵۹

اطلاعيه متقاضيان خوابگاه

بازديد: ۱۰۲۱     ۹۶/۱۰/۲۷

  دانشجويان دختر متقاضي طبق ليست ذيل مي توانند از ۱۴ بهمن سال جاري نسبت به اسكان خود در خوابگاه دانشگاه تهران (بلوار كشاورز) اقدام نمايند.

به منظور ثبت نام و دريافت معرفي نامه مي توانند به خوابگاه دختران واقع در اميرآباد، روبروي خيابان هجدهم مجتمع كوي دختران فاطميه ، دفتر پذيرش مراجعه نمايند.

زمان مراجعه : ۱۴ /۱۱/۹۶

زمان اسكان:۹۶/۱۱/۱۴

لازم به ذكراست طبق توافقات صورت گرفته، اداره كل خوابگاه در نظر دارد از ترم هاي آتي فضايابي نموده و دانشجويان را در شرايط ايده آل تر اسكان نمايد.

 

در خصوص دانشجويان پسر متقاضي بزودي اطلاع رساني خواهد شد.


پيوست‌ها:


بازديد: ۳۷۲۰۴   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۲۰۴   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۶۱۶   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۰۸۶   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۷۶۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۶۶۸   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۱۴۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۳۹۷   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۶۷۹   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۶۱۴   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.