خبر شماره ۴۶۵۲

نشست وگفتگوي دانشجويان پرديس البرز دانشگاه تهران بادانشجويان دانشگاه هنگ كنگ

بازديد: ۵۶۱     ۹۶/۱۰/۱۷

دانشجويان دانشگاه هنگ كنگ طي بازديد از پرديس البرز دانشگاه تهران روز شنبه شانزدهم ديماه در يك نشست و گفتگوي دانشجويي با دانشجويان پرديس البرز شركت نموده و در خصوص تبادلات فرهنگي و علمي و نقش آن در پيشبرد صلح جهاني گفتگو نمودند. در ابتداي اين نشست كه توسط امور بين الملل پرديس البرز برنامه ريزي و هماهنگ شده بود، دكتر محمدرضا سعيدآبادي، مشاور بين الملل پرديس البرز درخصوص فرهنگ و تمدن ايراني، سابقه و جايگاه دانشگاه تهران و نقش آن در توسعه ملي و بين المللي و همچنين ويژگيهاي پرديس البرز دانشگاه تهران اطلاعاتي را در اختيار دانشجويان قرارداد. وي سپس به مشكلات و نگرانيهاي كنوني جهان اشاره نمود و يكي از راههاي دستيابي به صلح جهاني را تمركز برديپلماسي علمي و فرهنگي دانست كه مي تواند در كنار ديپلماسي رايج به پيشبرد صلح و آرامش جهاني كمك نمايد.

 

دكتر سعيد آبادي، دانشيار روابط بين الملل دانشگاه تهران باتاكيد بر اين موضوع كه چون جنگ از ذهن انسانها شروع مي شود مي بايست دفاع از صلح نيز از انديشه انسانها آغاز شود، نقش دانشگاهها، دانشجويان،تبادل دانشجو و فعاليت هاي بين المللي را در تقويت ديپلماسي علمي و فرهنگي مهم ارزيابي نمود.سپس ۱۰ تن از دانشجويان دانشگاه هنگ كنگ و دانشجويان پرديس البرز ديدگاههاي خويش را بيان نمودند و در يك گفتگوي صميمي به تبادل ديدگاههاي خويش پرداختند.


 

 


بازديد: ۳۴۵۹۶   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۵۸۵۷   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۳۱۷   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۹۹۸۸   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۴۴۷   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۴۷۱   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۵۹۸۹   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۲۸۷   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۵۶۶   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۴۹۷   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.