خبر شماره ۴۶۴۶

شانزدهمين مسابقات جشنواره ي ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران

بازديد: ۷۹۱     ۹۶/۱۰/۱۰


بازديد: ۳۷۲۰۴   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۶۲۰۴   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۶۱۶   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۰۸۶   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۷۶۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۶۶۸   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۱۴۸   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۳۹۷   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۶۷۹   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۶۱۴   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.