خبر شماره ۴۶۲۳

اطلاعيه چهارم در خصوص پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي Ph.D تكميل ظرفيت پرديس البرز سال تحصيلي ۹۷_۹۶

بازديد: ۳۳۹۹     ۹۶/۹/۱۸

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان تكميل ظرفيت دكتري سال ۱۳۹۶ پرديس البرز كه در سامانه جامع آموزش دانشگاه ثبت نام نموده‌اند مي‌رساند، مطابق با جدول پيوست و توجه به نكات ذيل در محل مصاحبه حضور يابند.
شايان به ذكر است كه ساعت اعلام شده جهت حضور داوطلبان مي‌باشد و در صورتي كه فرآيند مصاحبه به اتمام نرسد، ادامه خواهد داشت.

نكات قابل توجه:

۱- ارزيابي متقاضيان بر اساس مصاحبه و بررسي مدارك و سوابق علمي پژوهشي مي‌باشد.

۲- همراه داشتن اصل و كپي مدارك شناسايي و مدارك علمي و پژوهشي در روز مصاحبه الزامي است.

۳- تكميل فرم هاي تعهد نامه قبولي و ادامه تحصيل و فرم مشخصات فردي تكميل ظرفيت دكتري سال ۹۶ و همراه داشتن آنها در روز مصاحبه الزامي است (به پيوست مي‌باشد)

۴- آن دسته از داوطلباني كه در مصاحبه تيرماه آزمون دكتري ۹۶ شركت نموده‌اند، موظفند مجدداً در مصاحبه تكميل ظرفيت دكتري ۹۶ شركت نمايند

۵- براي مصاحبه در هر كد رشته محل بايد پرداخت هزينه به صورت جداگانه انجام شده باشد.

 


پيوست‌ها:

  • پيوست ۱: زمان و مكان مصاحبه تكميل ظرفيت دكتري 96
  • پيوست ۲: فرم_تعهد_نامه_قبولي_در_تكميل_ظرفيت_دكتري_96
  • پيوست ۳: فرم_تعهدنامه_ادامه_تحصيل_و_انتخاب_زبان_خارجي_-_تكميل_ظرفيت_دكتري_96
  • پيوست ۴: فرم_مشخصات_فردي_تكميل_ظرفيت_دكتري_96

بازديد: ۳۴۶۵۵   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۵۸۷۰   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۳۲۶   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۰۰۵۶   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۴۵۷   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۴۸۴   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۵۹۹۶   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۲۹۱   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۵۶۸   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۵۰۱   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.