خبر شماره ۴۶۱۳

تسليت پرديس البرز دانشگاه تهران در پي حادثه تلخ زمين لرزه كرمانشاه

بازديد: ۴۶۹     ۹۶/۸/۲۲


بازديد: ۳۲۰۰۲   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۵۵۰۰   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۰۸۶۳   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۹۴۴۹   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۱۲۹   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۲۸۱   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۵۴۳۰   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۲۰۴   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۴۸۰   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۴۳۵   ۹۶/۱۱/۸
بازديد: ۶۹   ۹۷/۶/۲۷
بازديد: ۵۲   ۹۷/۶/۲۷
بازديد: ۶۷   ۹۷/۶/۲۵
بازديد: ۲۰۰   ۹۷/۶/۲۵
بازديد: ۵۰   ۹۷/۶/۱۹
بازديد: ۳۳   ۹۷/۶/۱۹
بازديد: ۳۶۰   ۹۷/۶/۱۸
بازديد: ۳۳   ۹۷/۶/۱۷
بازديد: ۵۴۳۰   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۳۱   ۹۷/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.