خبر شماره ۴۵۹۹

برگزاري همايش توسعه پايدار در پرتو سلامت اجتماعي

بازديد: ۷۱۴     ۹۶/۸/۹

آيين گشايش كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه با همكاري دانشكده علوم اجتماعي و پرديس البرز و انجمن هاي علمي در تالار گفت و گو دانشكده علوم اجتماعي برگزار گرديد. مراسم افتتاحيه اين همايش  همايش" توسعه در پرتو سلامت اجتماعي " با سخنراني دكتر رحيميان معاون پژوهشي دانشگاه تهران،  دكتر غلامرضا غفاري رئيس دانشكده علوم اجتماعي و دكتر يونس نوربخش رئيس كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه شروع شد وبا سخنراني خانم لوباتو معاون اجتماعي دفتر منطقه اي يونسكو و سخنراني خانم دكتر مهنام مدير گروه علوم اجتماعي و انساني كميسيون ملي يونسكو ادامه يافت. در اين قسمت همايش سخنرانان ويژه همايش دكتر پزشكيان عضو هيات رئيسه مجلس و خانم مولاوردي دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي به ايراد سخنراني پرداختند.

Description: C:\Users\DearUser\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.968\IMG_7959.JPG

بخش دوم اين همايش با رياست پنل توسط آقاي دكتر ودادهير رئيس كمبته علمي همايش و با حضور سخنرانان ديگر كه هر كدام به بيان ديدگاهها و نظرات خود پرداختند ادامه يافت. از جمله اين سخنرانان ميتوان به حضور آقايان دكتر موسوي چلك، دكتر محمد توكل، دكتر عباس وثوق مقدم، دكتر شيرين احمدنيا، دكتر محمد شاهي، دكتر محمد تقي چراغچي، دكتر مجيد رضازاده، دكتر حسن امامي رضوي، دكتر حسين ملك افضل ودكتر ابوعلي ودادهير  اشاره نمود.

خانم دكتر نجفي كه دبير اجرايي همايش بودند از حضور پر رنگ اساتيد، پزشكان ، دانشجويان و نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه سلامت و پيشگامان اين حوزه را از ويژگي هاي اين همايش اعلام كرد. اين همايش بصورت زنده توسط ايستگاه راديوي سلامت پوشش داده شد و شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي نيز به ضبط اين برنامه مي پرداخت. دكتر روح الله نصرتي مدير بخش آموزش كرسي بيانيه اختتاميه همايش را قرائت نمودند و با تشويق و تقدير حضار در تالار گفت و گو همايش به پايان رسيد.

Description: C:\Users\DearUser\Desktop\سسس.jpg

در پايان اين همايش كه با حضور پررنگ اصحاب رسانه، اساتيد وعلاقه مندان حوزه سلامت اجتماعي برگزارشد، دكتر روح الله نصرتي بيانيه اختتاميه همايش را قرائت نمودند و با تشويق و تقدير حضار در تالار گفت و گو همايش به پايان رسيد.


در ابتدا
دكتر غلامرضا غفاري، رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ضمن خير مقدم به حضار با اشاره به شكاف موجود ميان عرصه‌هاي سياستگذاري و پژوهش گفت: جامعه‌اي مي‌خواهيم كه نظام و تعاملات آن سالم باشد. داشتن يك حوزه زيستي با قدرتِ جذب بالا كه گفتگو در عرصه‌هاي گوناگون را تقويت كند، به معناي بهره مندي جامعه از سلامت اجتماعي است.‏

 معاون پژوهشي دانشگاه ضمن اعلام آمادگي دانشگاه تهران  بر همكاري هاي پژوهشي در اين زمينه بر اهميت موضوع سلامت و سلامت اجتماعي شاره كرد.

 دكتر يونس نوربخش رئيس كرسي ضمن تشكر از همه كساني كه در تاسيس اين كرسي و برگزاري اين همايش مشاركت داشتند دگفت: سلامت اعضاي جامعه، يك مفهوم پزشكي نيست كه آن را در دارو و درمان جستجو كنيم، بلكه عناصر اجتماعي هم در تأمين آن نقش مهمي دارند و اگر در جامعه‌اي، شاخص‌هاي اجتماعي سلامت وجود نداشته باشد، افراد آن جامعه دچار بيماري‌هاي روحي ـ رواني و اجتماعي مي‌شوند و ارتباطات درست، مشاركت تأثيرگذار، اميد به آينده و احساس تعلق به جامعه در ميان آنها از بين خواهد رفت.‏
وي افزود: مسئولان جامعه بايد عناصر اجتماعي موثر در سلامت را بشناسند و با پرهيز از رويكردهاي سطحي، به اين مسأله بنيادي جامعه بپردازند وفقط در اين صورت است كه مي‌توان شاخص‌هاي سلامت را متناسب با جامعه رصد كرد و وضع سلامت اجتماعي كشور را دريافت. او بر آثار زيان بار توسعه نامتوازن و بد قواره اشاره كرد كه آسيب هاي اجتماعي زيادي دارد.‏
رئيس كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي، با اشاره به برگزاري آيين گشايش كرسي توسعه و سلامت يونسكو در دانشگاه تهران، گفت: هدف از اين اقدام، برقراري ارتباط با دانشگاه‌ها و فعالان حوزه سلامت اجتماعي است تا فصل جديدي در آموزش و پژوهش در اين حوزه با تأكيد بر رويكرد اجتماعي و جامعه‌شناسانه باشد.‏
دكتر نوربخش تأكيد كرد: همان‌طور كه سلامت اجتماعي يك موضوع ميان رشته‌اي است و در اين حوزه بايد از نظرات كارشناسان رشته‌هاي مختلف استفاده كرد، فعاليت در حوزه سلامت اجتماعي هم يك فعاليت ميان‌ بخشي است كه بايد با هماهنگي و همياري دستگاه‌هاي مختلف انجام شود. او بر شاخص هايي نظير عدالت اجتماعي، امنيت، مشاركت اجتماعي و معنويت و اخلاق اجتماعي و نقش آنها در توسعه سلامت اجتماعي اعضا جامعه و بدنبال آن توسعه پايدار و متوازن اشاره كرد.‏

سارا لوباتو، معاون اجتماعي دفتر منطقه‌اي يونسكو، ديگر سخنران همايش بود كه با اشاره به
۲۵ ساله شدن تاسيس كرسي‌هاي يونسكو، نقش اصلي آنها را ايجاد پل ارتباطي ميان جامعه و دانشگاه دانست و گفت: در حوزه سلامت اجتماعي بايد دقت داشت كه جوامع در حال تغييرات مداوم هستند و جامعه‌اي سالم خواهد بود كه افراد در آن بتوانند با تغييرات و همچنين با يكديگر كنار بيايند.


‏ شهيندخت مولاوردي روز دوشنبه درهمايش «توسعه در پرتو سلامت اجتماعي» افزود: همواره عوامل متعددي براي تهديد سلامت فردي و اجتماعي وجود دارد و در اين شرايط، مديريت و كنترل تهديدها بسيار حائز اهميت است و گاهي سخت و ناممكن مي شود.
وي اظهاركرد: همانگونه كه تهديدها و آسيب هاي اجتماعي رشد مي كند، سازمان هاي متولي و چه بسا خانواده و نهاد اجتماع بايد نسبت به توسعه و تقويت تاب آوري توجه داشته باشند.
مولاوردي با تاكيد بر نقش آموزش درمقوله تاب آوري اجتماعي، تصريح كرد: آموزش و پرورش، سازمان هاي مردم نهاد و مدني و سازمان هاي دولتي بايد راهبردي در زمينه تقويت تاب آوري اجتماعي داشته باشند و زمينه هاي آموزش در اين باره گسترش يابد.
وي با بيان اينكه انسان، محور توسعه است، بيان داشت: آموزش حقوق شهروندي و آگاهي بخشي در اين زمينه مي تواند جريان سازي و ظرفيت سازي هاي لازم را ايجاد كند و در نهايت، شهروند مطالبه گر را به دنبال داشته باشد كه در نتيجه اين فرايند، دولت پاسخگو خواهيم داشت.
وي همچنين با اشاره به مواردي از توسعه در حقوق انساني، افزود: حق برخورداري ازخدمات با كيفيت، حق برخورداري ازمحيط زيست سالم، حق برخورداري از سهم عادلانه از رشد اقتصادي از جمله مفاهيمي است كه دقيقا با مفهوم سلامت اجتماعي مترادف است.
وي يكي از پيامدهاي سلامت اجتماعي را ارتقاي احساس امنيت در جامعه برشمرد وگفت: مهمترين برون داد توسعه پايدار نيز امنيت ذهني و عيني است و در واقع در پرتو توسعه پايدار، اين مهم، نصيب شهروندان مي شود.

Description: C:\Users\DearUser\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.508\IMG_7992.JPG

دكتر پزشكيان نيز نقش عدالت در جامعه را مهم دانشت و بر لزوم عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه اسلامي تاكيد و اظهار نمود كه دين اسلام براي اجراي قسط و عدل هست و انچه انسانها را عصباني مي كند و رواني مي كند نابرابري هاست.

Description: C:\Users\DearUser\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.240\IMG_7994.JPG

دكتر ملك افضلي كه سالها در اين حوزه فعاليت داشتند بر ضرورت عبور از پزشكي تكنولوژي محور به پزشكي اجتماعي تاكيد كرد. در پايان دكتر امامي رضوي قائم مقام ستاد تحول نوآوري در آموزش عالي سلامت وزارت بهداشت و درمان كه رياست پنل احتتاميه را داشتند جمع بندي از بحث ارايه كردند.‏


Description: C:\Users\DearUser\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.481\IMG_7979.JPG

 

 

 

 


پيوست‌ها:


بازديد: ۳۵۱۱۵   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۵۹۶۸   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۱۴۱۹   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۰۷۲۴   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۸۵۷۵   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۷۵۴۹   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۰۴۶   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۳۲۷   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۶۰۲   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۵۳۴   ۹۶/۱۱/۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.