خبر شماره ۴۴۹۲

Alborz Campus's English Portal launched

بازديد: ۴۷۵     ۹۶/۳/۱۱

We are happy to announce that the Alborz Campus's English portal was lauched today! 

To see the English protal you may click "English" from the top left corper of the page:

To switch back to Persian please click "فارسي" once more.


بازديد: ۳۲۹   ۹۶/۱۰/۳۰
بازديد: ۷۰۴   ۹۶/۱۰/۲۷
بازديد: ۲۴۰   ۹۶/۱۰/۲۷
بازديد: ۳۴۴   ۹۶/۱۰/۲۶
بازديد: ۱۲۸   ۹۶/۱۰/۲۶
بازديد: ۷۱۶   ۹۶/۱۰/۲۶
بازديد: ۱۵۱   ۹۶/۱۰/۲۵
بازديد: ۱۹۶   ۹۶/۱۰/۲۵
بازديد: ۷۸۴   ۹۶/۱۰/۲۳
بازديد: ۲۸۵   ۹۶/۱۰/۱۷

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱ و ۸۸۳۹۱۵۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.