خبر شماره ۳۶۲۱ عدم اختصاص وام به تقاضاهاي باقيمانده

عدم اختصاص وام به تقاضاهاي باقيمانده

بازديد: ۲۰۳     ۹۳/۳/۱۷

با عنايت به پيگيريهاي مكرر از صندوق رفاه دانشجويان مبني بر تخصيص مجدد اعتبار براي تقاضاهاي باقيمانده، امكان اعطاي اعتبار مازاد به پرديس البرز مقدور نميباشد.دانشجويان گرامي لطفا جهت كنترل واريز وام درخواستي به حساب خود به سامانه گلستان مراجعه نمائيد.


بازديد: ۲۶۷۳۱   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۳۷۳۶   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۸۵۲۳   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۸۲۴۱   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۶۹۲۵   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۶۳۸۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۴۷۲۲   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۳۴۱   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۳۳۲   ۹۶/۱۱/۸
بازديد: ۳۸۲۳   ۹۶/۳/۶
بازديد: ۲۵   ۹۷/۳/۲
بازديد: ۸۶   ۹۷/۳/۲
بازديد: ۵۲   ۹۷/۳/۲
بازديد: ۱۱۶   ۹۷/۲/۳۱
بازديد: ۱۶۴   ۹۷/۲/۳۰
بازديد: ۹۹   ۹۷/۲/۲۶
بازديد: ۱۹۰   ۹۷/۲/۲۵
بازديد: ۱۱۳   ۹۷/۲/۲۴
بازديد: ۱۵۳   ۹۷/۲/۲۳
بازديد: ۱۴۲   ۹۷/۲/۲۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.