کتابخانه: پيوند هاي سريع

از کتابدار بپرس

سامانه تحويل مدرک DSS

نحوه ثبت نام در کتابخانه

سامانه دانشيار

کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

کتابخانه ديجيتال پرديس
فرم ها
فرم خريد كتاب
فرم عضويت اساتيد
فرم عضويت کارکنان
معرفي کتابخانه پرديس
هدف اصلي كتابخانه‌هاي دانشگاهي حفظ، اشاعه، و ارتقاي دانش است اين نهاد ارتباط مستقيمي با نيازهاي آموزشي و پژوهشي استادان و دانشجويان دارد هدف عمده كتابخانه پرديس گردآوري منابع عملي و آموزشي و همچنين اشاعه­ ي اطلاعات در راستاي تقويت برنامه­ هاي آموزشي و پژوهشي است. بيشتر...
آخرين اخبار
عضويت دانشجويان جديد الورد دركتابخانه ۹۵/۱۱/۱۷
همايش آموزشي پايگاه‌هاي اطلاعاتي web of Science & ESI & JCR ۹۵/۵/۲۰
دسترسي به منابع پايگاه emerald در سال ۲۰۱۶ ۹۵/۱/۲۳
همايش آموزشي پايگاه‌هاي علمي PROQUEST (مقالات، پايان نامه ها و آرشيو روزنامه‌ها) و E-brary (كتاب‌هاي الكترونيكي) ۹۵/۱/۲۳
بيشتر...
راهنماي استفاده کننده
مراحل تسويه حساب با کتابخانه پرديس البرز
راهنماي ثبت نام در كتابخانه ديجيتال پرديس البرز
راهنماي ثبت نام در دانشيار
سوالات متداول
تماس با کتابدار
راهنماي جستجو پايان نامه هاي کتابخانه پرديس البرز
درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.