پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۹۴ yones nor elahi يونس نورالهي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس دانشكده هاي فني پرديس 
علوم و فنون نوين دانشکده 
گروه آموزشي انرژي هاي نو ومحيط زيست گروه 
آموزشي انرژي هاي نو ومحيط زيست رشته
آموزشي انرژي هاي نو ومحيط زيست گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
0218693315 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه كيوشو -ژاپن دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
اروميه-ايران دانشگاه اروميه علوم كارشناسي ۱
دانشگاه ايسلند مهندسي انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست كارشناسي ارشد ۲
ژاپن دانشگاه كيوشو مهندسي منابع انرژي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۹ ۱۳۹۳/۰۷ تهران-ايران مدير گروه اموزشي مهندسي انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست ۱
۱۳۹۳/۰۴ ۱۳۹۲/۰۴ تهران-ايران (سرپرست گروه اموزشي مهندسي انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست ۲
۱۳۹۲/۰۴ ۱۳۹۱/۰۴ تهران-ايران سرپرست گروه اموزشي مهندسي انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.