پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۶۷ tayebe abasi طيبه عباسي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه مديريت دولتي گروه 
مديريت رشته
مديريت دولتي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران-تقاطع خيابان وصال و ايتاليا معاونت برنامه ريزي استانداري تهران آدرس
02188998110 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران -ايران علامه طباطبايي مديريت دولتي كار شناسي ۱
تهران -ايران دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي كار شناسي ارشد ۲
تهران -ايران دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۱۲ تهران-ايران نماينده پژوهش گروه مديريت دولتي ۱
۱۳۹۲/۱۲ تهران-ايران عضو انجمن مديريت دولتي ايران ۲
۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران كارگروه مشترك منعقده بين دانشگاه و مركز تحقيقات راهبردي دفاعي ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.