پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۶۰ fazel asadi amjad فاضل اسدي امجد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

خوارزمي دانشگاه/موسسه
پرديس علوم انساني پرديس 
دانشكده زبانهاي و ادبيا خارجي دانشکده 
گروه زبان و ادبيات انگليسي گروه 
زبان و ادبيات انگليسي رشته
زبان و ادبيات انگليسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
۰۲۶۱-۴۵۷۹۶۰۰ تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه گلازگو-اسكاتلند دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۸ دانشگاه گلازگو دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي كار شناسي ۱
۱۳۷۱ تهران -ايران دانشگاه تهران ادبيات انگليسي كار شناسي ارشد ۲
۱۹۹۸ اسكاتلند دانشگاه گلازگو ادبيات انگليسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.