پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۳۴ mohammad nori zanour محمد نوري زنور

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم پرديس 
دانشكده فيزيك دانشکده 
فيزيك نظري گروه 
مهندسي فيزيك رشته
مهندسي فيزيك گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
02161118653 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه كمبريج-انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۷ كرمان دانشگاه كرمان فيزيك نظري كارشناسي ۱
۱۳۷۰ تهران -ايران دانشگاه شريف فيزيك نظري كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۸ تهران -ايران دانشگاه كمبريج فيزيك نظري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۶/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران ،فيزيك دانشكده رياست ۱
۱۳۹۶/۰۷ ۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران عضو مدعو در گروه علوم پايه فرهنگستان علوم ايران ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.