پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۰۶ Dr. Mohammad Safari دكتر محمد صفري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

موسسه آموزش عالي قدير دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشکده 
گروه 
رشته
گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي مديريت سياستگذاري بازرگاني (استراتژيك) آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران، ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۹۳ ۱۳۸۸ تهران، ايران دانشگاه تهران دكتراي مديريت سياستگذاري بازرگاني(استراتژيك) دكتري تخصصي (Ph.D) ۱
۱۳۸۸ ۱۳۸۶ تهران، ايران دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني بين الملل كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۶ ۱۳۸۲ تهران، ايران دانشگاه تهران مديريت بيمه كارشناسي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مديريت استراتژيك ۱
مديريت بازاريابي ۲
رفتار مصرف كننده ۳
مديريت منابع انساني ۴
مديريت ارزش مشتري ۵
بازرگاني بين الملل ۶
Customer Lifetime Value ۷

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.