پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۰۴ mostafa salehi مصطفي صالحي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فني پرديس 
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر دانشکده 
گروه آموزشي بين رشته اي فن آوري گروه 
مهندسي كامپيوتر رشته
بين رشته اي فن آوري گرايش
استاديار مرتبه علمي
دانشگاه تهران، دانشكده علوم و فنون نوين، اتاق 337 آدرس
02186093298 تلفن
021-88617087 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه بولونيا-ايتاليا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۴ تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي كامپيوتر كار شناسي ۱
۱۳۸۶ تهران -ايران صنعتي امير كبير مهندسي كامپيوتر كار شناسي ارشد ۲
۱۳۹۱ تهران -ايران صنعتي شريف مهندسي كامپيوتر دكتري ۳
۱۳۹۳ ايتاليا دانشگاه بولونيا مهندسي كامپيوتر پسا دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.