پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۶۹ Bizhan Abasi بيژن عباسي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
داشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق عمومي گروه 
حقوق رشته
حقوق عمومي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
61112336 تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه نانت دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۵ شيراز دانشگاه شيراز حقوق كارشناسي ۱
۱۳۷۸ تهران دانشگاه تهران حقوق عمومي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۵ دانشگاه نانت حقوق عمومي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۳/۱۰ انجمن حقوق اساسي فرانسه، عضو، بين المللي ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مطالعه ۱
ورزش ۲

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.