پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۵۳ saeid shirzadi سعيد شيرزادي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

امام صادق (ع) دانشگاه/موسسه
فارابي پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
مديريت گروه 
مديريت رشته
مديريت مالي گرايش
استاديار مرتبه علمي
دانشگاه امام صادق (ع) آدرس
تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۷ تهران-ايران دانشگاه امام صادق (ع) مديريت مالي كارشناسي ۱
۱۳۸۵ تهران-ايران دانشگاه امام صادق (ع) مديريت مالي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۹۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت مالي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
مدير صندوق مشترك سرمايه گذاري امين گلوبال ۱
مشاور شركت سرمايه گذاري مهراقتصاد ايرانيان ۲
مشاور شركت تامين سرمايه بانك ملت ۳
مشاور شركت تامين سرمايه امين ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.