پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۴۳ naser sobhi gharamaleki ناصر صبحي قراملكي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

محقق اردبيلي دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشکده 
گروه 
رشته
گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
نظارت بر تكريم پيشكسوتان و تسهيل مشاركت روانشناسان و مشاوران جوان در اداره امور سازمان ۱
نظارت برحفظ دستاوردها و پيشرفت هاي قبلي و تلاش براي تداوم توسعه و ارتقاء سازمان در ابعاد مختلف ۲
نظارت بر تداوم فرهنگ سازي در سطح مسئولان و ورود به برنامه هاي بالا دستي جهت قانونمند كردن خدمات روانشناسي و مشاوره در سطح كشور ۳
نظارت بر تداوم و نهادينه شدن بودجه سازمان در رديف بودجه اي كشور ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.