پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۹۹۷ majid ghamami مجيد غمامي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
حقوق دانشکده 
حقوق خصوصي و اسلامي گروه 
حقوق رشته
خصوصي و اسلامي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۰ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق قضايي كارشناسي ۱
۱۳۷۴ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۰ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۴/۰۶ ۱۳۸۱/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران رئيس كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي ۱
۱۳۹۵/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي حقوقي دانشگاه تهران ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.