پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۱۸۵۵ Shahin Heidari شاهين حيدري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
هنرهاي زيبا پرديس 
معماري دانشکده 
تكنولوژي گروه 
معماري رشته
انرژي گرايش
استاد مرتبه علمي
حيابان انقلاب- دانشگاه تهران- پرديس هنرهاي زيبا- دانشكده معماري- گروه تكنولوژي آدرس
۶۶۴۹۰۱۴۱ تلفن
۰۲۱-۶۶۴۰۹۶۹۶ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۲۰۰۰ ۱۹۹۶ انگلستان شفيلد انرژي در ساختمان دكتري ۱
۲۰۰۲ ۲۰۰۰ انگلستان هالام آسايش حرارتي فوق دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۷۳ ۱۳۷۰ ايلام دانشگاه ايلام معاون آموزشي دانشگاه ۱
۱۳۸۱ ۱۳۸۰ اصفهان دانشگاه هنر اصفهان معاون آموزشي دانشگاه ۲
۱۳۸۵ ۱۳۸۱ ايلام دانشگاه ايلام معاون پژوهشي دانشگاه ۳
۱۳۸۶ ۱۳۸۵ تهران دانشگاه تهران- دانشكده معماري معاون تحصيلات تكميلي دانشكده ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
انرژي و صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان و شهر ۱
معماري و شهر سازي ۲
اقليم و معماري ۳
تكنولوژي ساخت ۴
مديريت پروژه ۵

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.