پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۶۸۲۵ M. J. Mahjoob محمد محجوب

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس دانشكده هاي فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
مهندسي مكانيك گروه 
مهندسي مكانيك رشته
مهندسي مكانيك گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
61114017 - 88005677 تلفن
88013029 دورنگار
http://eng.ut.ac.ir/Fa/MEC/mahjoub/ پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
1374 1370 كانادا واترلو مهندسي مكانيك دكتري ۱
1368 1365 تهران دانشگاه تهران مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ۲
1365 1357 تهران دانشگاه تهران مهندسي مكانيك كارشناسي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
1389 1375 تهران دانشگاه تهران-مهندسي مكانيك استاد دانشگاه ۱
1391 1388 كيش پرديس بين الملل دانشگاه تهران مديرگروه مكاترونيك ۲
1391 1391 البرز دانشگاه تهران 2 مديرگروه مكاترونيك ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
طراحي مكانيكي ۱
مكاترونيك و كنترل ۲
ارتعاشات و نويز ۳
رباتيك و سيستمهاي هوشمند ۴
خودرو و سيستمهاي وابسته ۵
ابزار دقيق و سيستمهاي اندازه گيري ۶

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.