اساتيد همکار


حميد رضا يزداني

دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت
استاديار


عزت‌اله‌ عباسيان‌

دانشگاه محل خدمت: بوعلي سينا
اقتصاد و علوم اجتماعي
دانشيار


محمد رضا جوادي يگانه

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
دانشيار


محمود شيخ

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشيار


محمدعلي اخوان بهابادي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


حبيب هنري

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبايي
روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


فريبرز جولاي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


محمد محجوب

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


محمد عزيزي

دانشگاه محل خدمت: تهران
كارآفريني
استاديار


سعيد فتحي

دانشگاه محل خدمت: اصفهان
علوم اداري واقتصاد
دانشيار

بيشتر...
جستجو در اساتيد همکار

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.